Blažujka – vodootporna šperploča, oplata za šalovanje

Blažujka – vodootporna šperploča, oplata za šalovanje je hidrofobna šperpolča koja se sastoji od 13 unakrsnih slojeva furnira od drveta topole, koji joj daju čvrstoću. Svi slojevi pojedinačno imaju debljinu do 2mm, i urađeni su tako da je pravac drvenih vlakana svakog sloja pod pravim uglom u odnosu na pravac vlakana sljedećeg sloja. Slojevi su zalijepljeni lijepkom i komprimovani.

Spoljašnji slojevi vodootporne šperploče – blažujke su polimerni slojevi crne ili braon boje debljine do 1mm.
Vodootporna hidrofobna platna su veličine 21х1220х2440mm, 20x1220x2440, 18x1220x2440 ili oko 3m2. Ivice su ofarbane vodootpornom farbom.

Vodootporna hidrofobna šperploča – blažujka ima široku upotrebu u građevinarstvu. Koristi se za horizontalne i vertikalne oplate. Pogodna je kako u građevinarstvu tako i za podijume, scene, pokretne konstrukcije, itd. Ima veliku čvrstoću i vodootpornost tako da je nezamenljiv materijal za vertikalne i horizontalne oplate.

Vodootporna hidrofobna šperploča – blažujka je namijenjena za intezivnu upotrebu, vodootporna oplatna platna mogu da se iskoriste najmanje 15 puta sa svake strane za maksimalno efikasno korišćenje materijala (oplate), ako se skladišti i upotrebljava u skladu sa uputstvima.